+31(0) 6 1160 1912 info@ibiss.eu
Selecteer een pagina

Informatie-gestuurd optreden (IGO) en pro-actief beveiligen (PAB). Het zijn al jaren dé gevleugelde woorden en afkortingen in de beveiligingsbranche. Toch is het een publiek geheim in de sector dat IGO en PAB lastig of zelfs niet te realiseren zijn. Predictive profiling helpt zeker voor PAB, maar met IGO wil het niet vlotten. Digitalisering, automatische analyse van camerabeelden en natuurlijk de volgende hype Artificial Intelligence ten spijt, IGO blijft een zorgenkind.

De reden is heel simpel: alleen mensen kunnen uiteindelijk gevoel omzetten in actie. Computers en algorithmen kunnen dat niet. Of beter, niet betrouwbaar. Er zijn simpelweg te veel valse meldingen. Door de samenwerking kunnen Q-Share en StoryConnect komt hierin nu verandering.

Met de introductie van IBISS Basis wordt IGO realiteit. IBISS Basis bestaat uit een ObservationPoint waarmee beveiligers en optioneel andere geselecteerde medewerkers van de klantoorganisatie zoals secretaresses, facilitair medewerkers, HR staf en IT experts opvallende en afwijkende observaties delen én duiden. ZIj vormen samen een soort netwerk van sensoren in de organisatie die precies doen wat computers en camera’s niet kunnen: onderbuikgevoelens delen door  te vertellen wat ze (denken) te merken, vermoeden, enz.

Deze rijke vorm van data, ook wel warme data genoemd omdat ze afkomstig is van mensen en iets zegt over de verbindingen tussen observaties, het netwerk van mensen en de klantorganisatie, wordt geëvalueerd door de Security Analist die daarvoor een speciale opleiding krijgt om te kunnen werken met de IBISS Analyst Workbench. In de Workbench komen alle Observaties bij elkaar. De waarnemingen en onderbuikgevoelens van de vele tientallen mensen in het observatienetwerk komen hier bij elkaar én ze worden opgespaard in de tijd.

De Analist is alert op het ontstaan en veranderen van patronen in de warme data. Door het onderzoeken van de observaties die te maken hebben met de veranderende patronen komen zogenaamde zwakke signalen in beeld die wijzen op mogelijke aanvallen, bedreigingen en gevaren. Hierop kan dan worden geanticipeerd door de beveiligingsorganisatie. De Security Coordinator kan daarmee routes en prioriteiten aanpassen.

Arno van ’t Verlaat, Business Development manager van IBISS zegt hierover:

Er is niets zo frustrerend als achteraf ontdekken dat informatie of aanwijzingen beschikbaar waren of er ongerustheid bestond, maar niet is opgemerkt. Dat komt omdat bestaande meldingssystemen alle meldingen los registeren en niet helpen bij het ontdekken van verbindingen en trends. Tekst- en sentiment analyse helpen gewoon niet. IBISS is een doorbraak omdat eindelijk de mens weer centraal komt te staan bij het geven van betekenis aan wat er gebeurd in en om de klantorganisatie.

IBISS basis combineert wetenschappelijke inzichten die de laatste decennia zijn ontstaan in de complexiteitskunde, taalkunde en diverse andere geestenwetenschappen.  Harold van Garderen, wetenschappelijk leider binnen IBISS zegt daarover:

De IT industrie wil ons doen geloven dat als je veel data hebt je waardevolle informatie krijgt waarmee je met kennis van zaken verstandige beslissingen kunt nemen. Sommigen geloven zelfs dat computers dat kunnen. Dat klopt ook, maar alleen voor hele nette geordende problemen als het regelen van verkeer op een kruispunt of het herkennen van afwijkingen op een röntgenfoto. Bij dat soort taken gaan computers ons mensen steeds meer verslaan. En dat is prima.

Maar opgetelde data is geen informatie, maar gewoon opgetelde data. Iets is pas informatie als het aanzet tot handelen. Actionable insights noemen we dat. Dat is al sinds de jaren ’40 bekend in een zo goed als vergeten wetenschap die Management Cybernetica heet. Dat soort “oude” kennis gebruiken we in IBISS evenals recente doorbraken op het gebied van narratief participatief onderzoek.

Onlangs is de eerste implementatie van IBISS Basis gestart bij een hoog-risico organisatie/locatie Uiteraard kunnen we niet vertellen welke organisatie, maar wel in grote lijnen over hoe het traject verloopt. In de eerste fase ontvangen ongeveer 30 medewerkers de training predictive profiling die eerder alleen gegeven werd aan professionele beveiligers. Beveiligers en deze medewerkers volgen ook een training over IBISS en specifiek over het IBISS ObservationPoint. De Security Analyst en Coordinator leren gedurende het traject werken met de IBISS Analist Workbench. Ook worden de feedback naar het vertelnetwerk ingericht. Als deze mensen maar in grote lijnen horen wat er met hun observaties gebeurd motiveert hen dat om observaties te blijven delen.

Meer weten over IBISS basis of de andere IBISS producten en instrumenten? Neem contact op.