+31(0) 85 48 64 848 info@ibiss.eu
Selecteer een pagina

IBISS helpt de onderbuikgevoelens van grote groepen beveiligers, veiligheid-functionarissen, medewerkers en (keten)partners boven water te krijgen. Daarin zitten aanwijzingen van issues die mogelijk gaan spelen of fout gaan. We helpen u daarop te anticiperen.

IBISS Intelligence is een bedrijf gespecialiseerd in onzekerheden in Security & Safety. Onze oplossingen ondersteunen het vroegtijdig opsporen van zwakke signalen in observaties van grote menselijke netwerken. We creëren een informatievoorsprong voor pro-actief beveiligen en veilig werken.

1

Collectief waarnemen

Een kennis-intensieve samenleving vergt open, gastvrije organisaties. Klassiek beveiligen en uitsluiten van gevaren is niet langer mogelijk. Een menselijk observatie netwerk draagt bij aan het vroegtijdig waarnemen van beveiligingsrisico’s, onzekerheden en gevaren.

Vroegtijdige detectie

Het netwerk deelt observaties en interpreteert deze door een aantal vragen over de situatie en context beantwoorden. Uw security & safety coördinator(en) houden hiermee de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in en rondom uw organisatie.

Grip in een dynamische omgeving

De collectieve observaties bevatten verborgen signalen. Door slim gebruik van de  duidingsinformatie komen zogenaamde zwakke signalen en trends vroegtijdig in beeld. Uw Security en Safety coördinatoren kunnen daarmee informatie-gestuurd optreden.

IBISS Intelligence biedt unieke oplossingen voor het pro-actief beveiligen en veilig werken.

Organisaties hebben groot belang bij het beschermen van hun bezittingen en de continuïteit van hun bedrijfsvoering. Daarvoor wordt in onze maatschappij en bedrijven steeds meer vertrouwd op techniek. Dit wordt ingezet om beveiliging te verbeteren en het veiligheids-niveau te verhogen. Proactief en preventief zijn vaak gehoorde sleutelwoorden bij de verkoop van deze technologieën.

Echt Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in beveiliging en Hoog Betrouwbare Bedrijfsvoering (HBB) wordt in de praktijk echter zelden waargemaakt door toepassing van deze technologieën. IBISS plaatst mensen weer centraal in observatie, betekenisgeving en beslissen van Security and Safety processen, waarbij technologie een verlengstuk is van de mens.

IBISS biedt een set instrumenten en diensten die de waarneem- en denkkracht van de mens volledig benutten. Voor het continu leren en verbeteren van de beveiligingsorganisatie en veiligheidsprocessen in een organisatie en haar fysieke, digitale en menselijke omgeving.

IBISS past perfect bij onze kennis-intensieve samenleving en open, gastvrije organisaties. En IBISS is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Lees meer over de visie en wetenschap achter IBISS.

IBISS Intelligence realiseert informatievergaring, ondersteunt evaluatie en geeft handelingsperspectieven vanuit 3 poorten: Fysiek, Human Resources en Cyber. De voorspellende en indicerende waardes worden door IBISS samengebracht zodat deze elkaar versterken.

Om dat te bereiken plaatst IBISS Intelligence uw beveiligers en veiligheidsfunctionarissen in de spilrol en betrekt de mensen van uw bedrijfshulpverlening, receptie, facilitair bedrijf, catering, event staf, secretariaten, HR medewerkers, IT staf, reguliere medewerkers en desgewenst zelfs bezoekers bij het in kaart brengen van de intenties van kwaadwillenden en het vroegtijdig signaleren van gevaarlijke situaties.

Human Resources

Fysiek

Cyber

Neem contact op met IBISS Intelligence

p

Algemene informatie

Verkoop informatie

sales@ibiss.eu
+31 (0) 6 11 60 19 12

Support informatie

Adres

Assendorperdijk 2 ruimte 2.16
8012 EH Zwolle