+31(0) 6 1160 1912 info@ibiss.eu
Selecteer een pagina

IBISS ontwikkelt menselijke observatienetwerken die zwakke signalen van criminalisering, radicalisering, infiltratie, ondermijning, tunnelvisie, tanende zorgkwaliteit, sociale ontwrichting, verslapping van waakzaamheid en veronachtzaming van veiligheid in organisaties en gebieden vroegtijdig opsporen, beïnvloeden, onderdrukken en escaleren.

IBISS helpt mensen negatieve onderbuikgevoelens die zij voelen bij gebeurtenissen en veranderingen in hun leef-, woon- en werk-omgeving beter te herkennen. IBISS traint hen ook de observaties die deze veroorzaken te delen en daarbij behorende relevante inschattingen en omstandigheden te duiden.

In deze stroom  van professionele en burgerlijke intelligence zitten aanwijzingen verborgen van mogelijke dreigingen en/of potentieel gevaarlijke situaties. IBISS maakt deze zichtbaar en helpt deze te pareren, vermijden of onderdrukken.

IBISS combineert daartoe de waarneem- en duidingskracht van menselijke netwerken met slimme werkwijzen en krachtige ondersteunende systemen.

De unieke IBISS benadering van Safety en Security maakt Informatie Gestuurd Optreden en Hoog Betrouwbaar Organiseren mogelijk én toegankelijk voor overheden en bedrijven.

IBISS staat voor Intelligence Based Integrated Safety en Security

Intelligentie is gedefinieerd als het vermogen zich te handhaven in omgevingen die op onverwachte wijzen veranderen.

 

Termen als kunstmatige intelligentie, smartphone en slimme stad moeten ons doen geloven dat technologie slim kan zijn. Intelligentie is echter exclusief voorbehouden aan mensen en andere levende wezens.

 

IBISS stelt daarom de mens weer centraal in Safety & Security

 

1

Observatie-netwerken

In en om uw organisatie, wijken of gebieden zijn menselijke netwerken van bewoners, werknemers, onderwijzers, zorgmedewerkers, bedrijfshulpverlening, receptie, facilitair bedrijf, catering, event staf, secretariaten, HR medewerkers, IT staf, reguliere medewerkers en bezoeker. IBISS stelt hen in staat om hun observaties op het gebied van leven, wonen en werken te delen. Hierdoor gaan zijn een menselijk observatienetwerk vormen.

Lokaal beïnvloeden en escaleren

Een deel van het observatie-netwerk wordt door IBISS getraind om in hun woon en/of werkomgeving de onzekerheden en gevaren die zichtbaar worden in observaties te gebruiken om gerichter te observeren, ontwikkelingen of mensen te beïnvloeden en indien nodig te escaleren. Deze training wordt jaarlijst verplicht herhaald. Hierdoor blijven vaardigheden op peil en worden nieuwe inzichten snel verspreid.

Grip in een dynamische omgeving

De observaties en duidingen zijn de basis voor gevoels en onderzekerheidskaarten waarmee beveiligers, veiligheidsfunctionarissen, politie, ketenpartners en inlichtingsdiensten intenties van kwaadwillenden en sluipende gevaren in kaart kunnen brengen. Zij houden daarmee de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in en rondom organisaties en gebieden. Professionals vormen daarmee de spilrol bij het vergroten van grip in een dynamische omgeving.

IBISS past perfect bij onze kennis-intensieve samenleving en open, gastvrije organisaties. En IBISS is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Lees meer over de visie en wetenschap achter IBISS.

1

Collectief waarnemen

Een kennis-intensieve samenleving vergt open, gastvrije organisaties. Klassiek beveiligen en uitsluiten van gevaren is niet langer mogelijk. Een menselijk observatie netwerk draagt bij aan het vroegtijdig waarnemen van beveiligingsrisico’s, onzekerheden en gevaren.

Vroegtijdige detectie

Het netwerk deelt observaties en interpreteert deze door een aantal vragen over de situatie en context te beantwoorden. Uw security & safety coördinator(en) houdt hiermee de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in en rondom uw organisatie.

Grip in een dynamische omgeving

De collectieve observaties bevatten verborgen signalen. Door slim gebruik van de duidingsinformatie komen zogenaamde zwakke signalen en trends vroegtijdig in beeld. Uw Security en Safety coördinator kan daarmee informatie-gestuurd optreden.

Neem contact op

p

Algemene informatie

Verkoop informatie

sales@ibiss.eu
+31 (0) 6 11 60 19 12

Support informatie