+31(0) 6 1160 1912 info@ibiss.eu
Selecteer een pagina

IBISS zorgt voor veilig leven, wonen en werken. Voor veilige organisaties en gebouwen. Voor veilige communicatie en transport. Voor veilige productie en fabrieken. Voor veilige havens, wegen en steden.

Dat doen we door mensen weer centraal te stellen in Safety & Security

IBISS ontwikkelt menselijke observatienetwerken die zwakke signalen van criminalisering, radicalisering, infiltratie, ondermijning, tunnelvisie, tanende zorgkwaliteit, sociale ontwrichting, verslapping van waakzaamheid en veronachtzaming van veiligheid in organisaties en gebieden vroegtijdig opsporen, beïnvloeden, onderdrukken en escaleren.

1

Observatie-netwerken

In en om uw organisatie, wijken of gebieden zijn al menselijke netwerken van bewoners, werknemers, onderwijzers, zorgmedewerkers, bedrijfshulpverlening, receptie, facilitair bedrijf, catering, event staf, secretariaten, HR medewerkers, IT staf, reguliere medewerkers en bezoekers. IBISS stelt hen in staat om hun waarnemingen op het gebied van leven, wonen en werken te delen. Hierdoor gaan zij een menselijk observatienetwerk vormen.

Lokaal beïnvloeden en escaleren

Een deel van het observatie-netwerk wordt door IBISS getraind om in hun woon- en/of werkomgeving de onzekerheden en gevaren die zichtbaar worden in observaties te gebruiken om gerichter te observeren, ontwikkelingen of mensen te beïnvloeden en indien nodig te escaleren.

Deze training wordt jaarlijks herhaald. Hierdoor blijven vaardigheden op peil en worden nieuwe inzichten snel verspreid.

Grip in een dynamische omgeving

De observaties en duidingen zijn de basis voor gevoels- en onzekerheidskaarten waarmee beveiligers, veiligheidsfunctionarissen, politie, ketenpartners en inlichtingsdiensten intenties van kwaadwillenden en sluipende gevaren in kaart kunnen brengen. Zij houden daarmee de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in en rondom organisaties en gebieden. Professionals vormen daarmee de spilrol bij het vergroten van grip in een dynamische omgeving.

Waarom zet IBISS de mens weer centraal in Safety & Security?

IBISS staat voor Intelligence Based Integrated Safety en Security

 

Intelligentie is gedefinieerd als het vermogen zich te handhaven in omgevingen die op onverwachte wijze veranderen.

 

Termen als kunstmatige intelligentie, smartphone en slimme stad moeten ons doen geloven dat technologie slim kan zijn. Intelligentie is echter exclusief voorbehouden aan mensen en andere levende wezens.

 

Daarom zet IBISS de mens weer centraal in Safety & Security

 

IBISS helpt mensen onderbuikgevoelens die zij ervaren bij gebeurtenissen en veranderingen in hun leef-, woon- en werk-omgeving beter te herkennen. IBISS traint hen ook de waarnemingen die deze veroorzaken te delen en daarbij behorende relevante inschattingen en omstandigheden te duiden.

In deze stroom  van professionele en burgerlijke intelligentie zitten aanwijzingen verborgen van mogelijke dreigingen en/of potentieel gevaarlijke situaties. IBISS maakt deze zichtbaar en helpt deze te pareren, te vermijden of te onderdrukken.

IBISS combineert daartoe de waarneem- en de duidingskracht van menselijke netwerken met slimme werkwijzen, processen en ondersteunende systemen.

De unieke IBISS benadering van Safety en Security maakt Informatie Gestuurd Optreden en Hoog Betrouwbaar Organiseren mogelijk én toegankelijk voor overheden en bedrijven.

IBISS past perfect bij onze kennis-intensieve samenleving en open, gastvrije organisaties. IBISS is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Lees meer over de visie en wetenschap achter IBISS.

1

Collectief waarnemen

Een kennis-intensieve samenleving vergt open, gastvrije organisaties. Klassiek beveiligen en uitsluiten van gevaren is niet langer mogelijk. Een menselijk observatie netwerk draagt bij aan het vroegtijdig waarnemen van beveiligingsrisico’s, onzekerheden en gevaren.

Vroegtijdige detectie

Het netwerk deelt observaties en interpreteert deze door een aantal vragen over de situatie en de context te beantwoorden. Uw Security & Safety coördinator(en) houdt hiermee de vinger aan de pols van actuele ontwikkelingen in en rondom uw organisatie.

Toegepaste wetenschap die werkt!

De collectieve observaties bevatten verborgen signalen. Door slim gebruik van de duidingsinformatie komen zogenaamde zwakke signalen en trends vroegtijdig in beeld. Uw Security en Safety coördinator kan daarmee informatie-gestuurd optreden. En dat alles op een solide wetenschappelijke basis.

IBISS bestaat uit een kernteam van 6 mensen

Samen hebben zij de kennis en ervaring om oplossingen te ontwerpen en te realiseren voor de grote uitdagingen in Safety & Security. IBISS heeft ook een groot partnernetwerk waarmee we een grote diversiteit aan processen en oplossingen kunnen realiseren. Qua mensen, qua kennis, qua locatie , qua trainingsaanbod en qua technische ondersteuning.

Marco Koning

Operations manager

Marco is Human Factors deskundige. Gespecialiseerd in presteren van mensen in kritische situaties en specialist in leren en verbeteren met ervaringen.

Marco is te bereiken via marco@ibiss.eu
of +31 6 1160 1912

R.

Wetenschappelijk directeur

R. is psycholoog, gespecialiseerd in presteren onder hoge druk. Zijn huidige rol laat het niet toe om naam en foto te tonen. R. zal in de loop van 2020 actief worden binnen IBISS.

R. is te bereiken via research@ibiss.eu

Harold van Garderen

Narrative Solution Architect

Harold is expert sociale complexiteit, narrativiteit en innovatie. Hij ondersteunt private en publieke organisaties bij transformatie uitdagingen.

Erwin Duurland

Systeem architect

Erwin is system architect voor hoog-complexe technische omgevingen en specialist kennismanagement en veilig werken.

Neem contact op

p

Algemene informatie

Verkoop informatie

Support informatie